Notice: Function add_theme_support( 'html5' ) was called incorrectly. You need to pass an array of types. Please see Debugging in WordPress for more information. (این پیام در نگارش 3.6.1 افزوده شده است.) in /home3/zamanito/public_html/wp-includes/functions.php on line 6031
تیغچه های تمیز کن انواع پروفیل - ابزارسازی زمانی
ابزار سازی زمانی

تیغچه های تمیزکن انواع پروفیل های سش و فریم

CLEAN MULLION AND SASH

 

  • لنگه درب – کشویی و لولایی  (Door sash)   
  • لنگه پنجره – کشویی و لولایی (Window sash)     
  • فریم درب   (Door Frame)
  • فریم پنجره    (Window Frame)
  • فریم بازسازی (Renovation Frame)
  • فیکس فریم    (Fix Frame)
تیغچه تمیزکن انواع پروفیل

کلیه تیغچه های فوق از نظر شکل های متنوع پروفیل ( پروفیلهای دکوراتیو و معمولی ) در دو تیپ ترک و آلمانی (که غالباً این دو نوع تیغچه از نظر جهت چرخش و قطر محور دستگاه با هم متفاوت میباشند ) در این واحد تولیدی قابل طراحی ، تولید و تست می باشند .

فهرست